Geothermie

Geothermie, ook wel aardwarmte genoemd, is een locale en duurzame bron van energie waarbij geen (of althans nauwelijks) CO2 emissies vrijkomen. 

 

Er worden twee bronnen in de aarde geboord. Via de ene bron komt het warme water omhoog. De warmte in het water wordt via een warmtewisselaar in de aardwarmtecentrale overgedragen aan het aardwarmte net. Het afgekoelde water gaat via de tweede bron weer terug de aarde in. Zo blijft het water in de aarde op peil. Het aardwarmte net bestaat uit een leidingennet in de grond. Via dit leidingennet wordt de aardwarmte getransporteerd naar de plek waar de warmte nodig is.

 

Tijdens geothermieprojecten loopt men tegen diverse uitdagingen aan. Hieronder vindt u meer informatie over welke uitdagingen dit zijn en hoe GtS deze met haar producten kan oplossen.

 

geothermie installatie GtS

Uitdaging

Bij het oppompen van geowater komt gas vrij.

 

Hoe kan dit veilig verwerkt worden?

Oplossing

Het gas dat vrij komt kan via een geothermie fakkel veilig afgefakkeld worden.


Uitdaging

Op 2.200 meter diepte is het gas, door de hoge druk van 200 bar, opgelost in het water. Als het water wordt opgepompt naar het oppervlak vormt het gas belletjes in het water. Door de gasbelletjes vermindert de warmteoverdracht in de warmtewisselaar. Hierdoor wordt de aardwarmtebron onvoldoende benut en raakt de warmtewisselaar enigszins verstopt. 

Oplossing

Het gas moet van het water worden gescheiden voordat het in de warmte wisselaar komt.

 

Het geogas dat mee omhoog komt, wordt door onze installatie gedroogd en in druk gereduceerd om gebruikt te kunnen worden voor een warm waterketel of gasmotor.


Uitdaging

Hoe kan er warmte of elektriciteit worden gemaakt van geogas?

Oplossing

Met een geogas mengsysteem kan altijd de juiste kwaliteit geogas geleverd worden, eventueel kan er een klein hoeveelheid aardgas toegevoegd worden. Met dit menggas kunnen een gasmotor, ketel of beiden tegelijk efficiënt opereren.

 


Uitdaging

Met het geowater kan ook zand, olie en gas meekomen. Hoe kan het geowater puur en schoon gemaakt worden?

Oplossing

Met een GLCC (Gas Liquid Cylindrical Cyclone) en buffer worden geogas, geowater, vaste stoffen en olie van elkaar gescheiden om de warmtebenutting betrouwbaar te maken. 


Uitdaging

Hoe kan de warmte zo efficiënt mogelijk naar alle geothermiegebruikers worden getransporteerd? 

Oplossing

Een warmte afleverstation (WAS), aangestuurd door GtS' eigen software, zorgt voor een betrouwbare ijkwaardige energielevering tegen de laagste elektrische kosten.


Na installatie en in bedrijf stelling biedt GtS uitgebreide after sales. GtS kan de rol van plantmanager zijn en de installaties 24/7 online monitoren en bijsturen waar nodig.

Referenties

geothermie installatie GtS, bovengrondse installatie

Nature's Heat, Kwintsheul

Voor het geothermieproject in Kwintsheul, Nature's Heat heeft GtS alle bovengenoemde producten geleverd. 

 

Meer informatie over Nature's Heat is te vinden op www.naturesheat.nl