Geogas mengsysteem

GtS levert gasmengsystemen om bijvoorbeeld aardgas aan geothermiegas toe te voegen om een minimale verbrandingswaarde halen. Ook voor andere gassen kan GtS gasmengstations ontwerpen en bouwen, bijvoorbeeld voor het toevoegen van lucht aan biogas om actief kool te laten werken of indien de aardgaskwaliteit sterk fluctueert.

 

Om geothermiegas te kunnen gebruiken, moet het eerst gereinigd worden. Hiervoor kan GtS een installatie bouwen en plaatsen die bestaat uit een gaskoeler, gasdroger met economizer (GTP), optioneel H2S verwijdering en een SDE +meting.

 

Ontwerppecificaties

De gasmengsystemen van GtS kunnen in diverse ontwerpspecifiaties gemaakt worden. Het bij te mengen aardgas wordt uitgedrukt in volumeprocenten ten opzichte van 100% geothermiegas. Oftewel, 100% bijmenging van aardgas betekent een 50/50 vol% menggverhouding van het menggas.

 

Het maximum aan bij te mengen aardgas hangt af van de volgende criteria

  • Kwaliteit aardgas
  • Kwaliteit geothermiegas
  • Aanbod geothermiegas
  • Vraag menggas

Aannemende dat geothermie gas voldoende beschikbaar is, zal er maximaal 72% bijmenging van aardgas nodig zijn om aan de gevraagde kwaliteit te voldoen. Afhankelijk van de vraag van menggas en het aanbod van biogas zal het totaal aan bij te mengen aardgas groter kunnen zijn om aan de vraag van menggas te voldoen. 

 

Eisen ten aanzien van gaskwaliteit

Voor het ontwerp van onze mengstations worden de eisen van de beoogde benutters (WKK of ketel) als basis genomen.