Service & onderhoud

service & onderhoud, GtS

Zodra uw installatie operationeel is, kunnen we u complete service en onderhoud van uw materiaal bieden.

 

Biogas fakkels functioneren vaak als noodfakkel daarom is de betrouwbaarheid van de fakkel van groot belang. Om deze betrouwbaarheid zo hoog mogelijk te houden is goed onderhoud van de installatie door vakbekwame mensen van belang. Dit is vaak ook een eis van de handhaver van de wet milieubeheer. GtS kan op regelmatige basis de fakkel schoonmaken, onderhouden en de veiligheidssystemen testen.

 

Biogas analyzers zoals de Inca serie van Union dienen regelmatig gecalibreerd te worden om verloop van de meting te voorkomen. In onze service bus hebben wij gecertificeerd calibratie gas. “INCA biogas & biomethane analyser van Union Instruments GmbH”